Özel Huzurevi Huzder

Misyon & Vizyon

GERİ DÖN

Türkiye ve Dünya nüfusundaki yaşlı insanların nüfus içindeki oranı hızla artmaktadır.
Derneğimiz bu bilinçle ……. yılından bugüne Ülkemizde faaliyet gösteren tüm yaşlı bakım
merkezleri ve huzurevlerini bir çatı altında toplayarak, yaşlı bakımda topluma en iyi hizmeti
hedeflemektedir.

Yaşlılıkla birlikte gelen tüm hastalıklar, özellikle de çağımızın vebası olarak adlandırılan
Alzheimer ve demasın yaygınlaşmasıyla, bu hastalıklarla mücadele eden kişilerin bakımlarının
bilinçli ve kalite standartlarıyla yapılmasına Derneğimiz öncülük etmektedir.
Yaşadığımız toplumdaki yaşlı bireylerin profesyonel bakım ihtiyaçlarının en yüksek
standartlarla giderilmesi ve bu farkındalığın yaratılmasına katkıda bulunmak için Derneğimiz
üye kuruluşlarını sık sık ziyaret ederek tecrübelerini aktarmaktadır.

Huzurevlerinde hayatlarını devam ettiren kişilerin aile bağlarını koparmadan kendilerini
değerli, güvenli hissettikleri bir ortam sağlanmasını düstur edinmiş olan Derneğimiz, karşılıklı
fikir alış verişiyle daha yüksek standartların sağlanması için dernek üye kuruluşlarını her
fırsatta bir araya getirmektedir.

Eğitime verdiğimiz değer, yaşlı bireylere şefkatli ve profesyonel hizmet verilmesi için üye
kuruluşlardaki tüm çalışanların eğitim programlarını desteklemekle pekişmektedir.

Derneğimiz ülkemizde ve dünyada yaşlı bakım konusunda çalışmalar yapan üniversiteler, sivil
toplum kuruluşları, geriatri dernekleriyle iş birliği içinde olup tüm faaliyetlerde yer alarak
üyelerine tecrübelerini aktarmakta ve farkındalığı artırmaktadır.
Birlikte kuvvet doğar sloganıyla yolumuza devam etmekteyiz.

25 Haziran 2018